My Genomestory

IS A STORT ABOUT YOUR HEALTH, TOLD BY YOUR
“GENES”

CARE SERIES

ตรวจดูความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 15 ชนิด รวมถึงโรคทั่วไป อีก 23 ชนิด ที่พร้อมจะแสดงอาการได้ในทุกช่วงวัย เพื่อหาทางป้องกันและลดอัตราความเสี่ยง

PLUS WELLNESS

ตรวจดูสุขภาพโดยรวมที่สำคัญ อาทิ ดัชนีมวลกาย ผิวพรรณ และ เส้นผม เพื่อการดูแลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

PLUS DIET

ตรวจดูความเป็นไปได้ของการเกิดโรคอ้วน อาทิ ระดับไขมัน ระดับความอยากอาหาร และการดูดซึมสารอาหาร รวมไปถึงวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

PLUS NUTRITION

ตรวจดูความสามารถในการดูดซึมสารอาหารและวิตามินต่างๆ เข้าสู่ร่างกายที่ส่งผลต่อ ดวงตา กระดูก รวมไปถึงระบบไหลเวียนเลือด เพื่อนำไปปรับใช้ในการเลือกรับประทานให้สมดุลดีมากยิ่งขึ้น

My Genomestory

บริการการตรวจหา “ยีน” ความเสี่ยงของโรคต่างๆ รวมถึงลักษณะเฉพาะของร่างกายเชิงลึก ที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษของเราทาง “พันธุกรรม” ซึ่งเป็นการตรวจเฉพาะ“บุคคล” โดยเราสามารถประเมินดูความเสี่ยงเพื่อปรับเปลี่ยนวางแผนการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมเรียนรู้และเข้าใจร่างกายเฉพาะของเรา

ขั้นตอนการเก็บน้ำลาย

เปลี่ยน การใช้ชีวิต จากลิขิตที่ ไม่อาจเปลี่ยน ยีน

ชุดตรวจน้ำลาย เพื่อตรวจดู DNA (Saliva Kit) ของผู้เข้ารับบริการ ซึ่งคุณสามารถเก็บตัวอย่างได้ด้วยตนเอง ลดความยุ่งยาก ไม่ต้องเจาะเลือด เพียงเท่านี้ก็สามารถเรียนรู้ “ยีน” ของร่างกายเราได้ทั้งหมด

ชุดตรวจน้ำลาย เพื่อตรวจดู DNA (Saliva Kit) ของผู้เข้ารับบริการ

CARE SERIES

ตรวจ “ยีน” เสี่ยง

ที่ก่อให้เกิดมะเร็งทางพันธุกรรม 15 ชนิด

และโรคทั่วไปอีก 23 ชนิด

PLUS WELLNESS

ตรวจ “ยีน” สุขภาพโดยรวม 

เชิงลึกลงไปในส่วนต่างๆ ของร่างกาย

รวมถึงระดับมวลของน้ำหนักตัว 

PLUS DIET

ตรวจ “ยีน” ที่ส่งผลต่อรูปร่าง
น้ำหนักตัวจากระบบการทำงาน และระบบการเผาผลาญในส่วนต่างๆ ของร่างกาย

PLUS NUTRITION

ตรวจ “ยีน” เกี่ยวกับโภชนาการ
โดยรวมที่ส่งผลต่อ สุขภาพ ดวงตา กระดูก
รวมไปถึงระบบไหลเวียนเลือด

CARE SERIES

โปรมแกรมวิเคราะห์หาความเสี่ยง 15 โรคมะเร็ง และ 23 โรคทั่วไปที่พบได้บ่อยจากสารพันธุกรรม (DNA) ด้วยวิธีการตรวจจากน้ำลาย เพื่อให้คุณสามารถตรวจความเสี่ยงมะเร็งได้ง่าย และจัดการกับความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็ง, โรคอัลไซเมอร์, โรคหัวใจ และ หลอดเลือดต่างๆ 

PLUS SERIES

โปรแกรมเสริมทางด้านสุขภาพเฉพาะของร่างกายคลอบคลุมไปถึงการใช้ชีวิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การเผาผลาญ การขับสารพิษ หรือของเสียออกจากร่างกาย การนอนหลับ รวมไปถึงการจัดการทางด้านความเครียด

"ยีน" คือจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่สามารถหาจุดวิกฤตของชีวิตและวิเคราะห์สุขภาพของคุณได้

เรามาดูกันว่าบริการ “มายด์ จีโนม สตอรี่”
สามารถบอกอะไรให้คุณทราบได้บ้าง
เพื่อสุขภาพของคุณ และ คนในครอบครัว
ผ่านการคาดการณ์พร้อมเรียนรู้วิธีป้องกัน
จาก “ยีน” ของคุณเอง

Available Time

Mon to Fri 9 am to 6 pm

MAIL US

labbmg@gmail.com

CALL US

(+66) 02 010 1599