โปรแกรมตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19

เพราะเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังไม่หายไปไหน
“ตรวจก่อน ป้องกันได้ ลดการแพร่กระจายเชื้อ”
“สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว”

RT-PCR test 2,000 บาท/ท่าน
ให้บริการแบบกลุ่มหรือองค์กร
ขั้นต่ำ 5 ท่านขึ้นไป

รายละเอียดราคาตรวจคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19

ราคานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

 • ตรวจหาเชื้อ COVID-19 เทคนิค Real Time – PCR แบบ ตรวจที่แลปหรือนอกสถานที่ สำหรับกลุ่ม รับผลภายใน 24-48 ชั่วโมง
 • ใบผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1 ใบ/ท่าน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจนี้

 • ระยะเวลาเก็บสิ่งส่งตรวจประมาณ 3-5 นาที (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้รับบริการ)
 • เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก
 • ระยะเวลารอผลตรวจประมาณ 24-48 ชั่วโมง
 • จัดส่งใบผลตรวจให้ทาง Email เป็นช่องทางแรก และส่งผลตัวจริงพร้อมใบเสร็จทาง EMS ภานใน 1-2 สัปดาห์ 
 • ผู้ที่มีความเสี่ยง หรือ มีอาการว่าจะติดเชื้อ สามารถเข้ารับบริการได้แต่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า
 • ชาวต่างชาติสามารถรับบริการได้ โดยต้องมีพาสปอร์ต

ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจ

ผู้ที่เหมาะกับบริการนี้

 • ผู้ที่ใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้ออย่างน้อย 14 วัน
 • ผู้ที่มีอาการเข้าข่ายการติดเชื้อ เช่น มีไข้ รู้สึกหนาว ไอแห้ง เจ็บคอ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตัว เจ็บหน้าอก หายใจเร็ว หายใจถี่ หายใจลำบาก หอบเหนื่อย มีน้ำมูก เป็นต้น
 • ผู้ที่ต้องทำงาน หรือรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 อย่างใกล้ชิด
 • ผู้ที่ทำอาชีพที่ต้องพบปะผู้คนจำนวนมาก

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการ เฉพาะผู้ที่ทำนัดล่วงหน้าเท่านั้น

จำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับประกอบการตรวจหาเชื้อโควิด

ข้อมูลทั่วไป

โควิดไนน์ทีน (COVID-19) เป็นเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้ปอดบวมหรือปอดอักเสบ หากรับการรักษาไม่ทันเวลา อาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

เนื่องจาก COVID-19 ยังไม่มีวิธีรักษาที่เฉพาะเจาะจง จึงมักเน้นไปที่การรักษาตามอาการ และให้ยาต้านไวรัสหลายตัวร่วมกัน รวมถึงการตรวจคัดกรองที่จะทำให้รับการรักษาได้ทันท่วงที

อาการบ่งชี้ของการติดเชื้อ
เมื่อรับเชื้อแล้วจะแสดงอาการภายใน 2-14 วัน ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคน โดยอาการที่แสดงออกมีดังนี้

 • มีไข้ รู้สึกหนาว
 • ไอแห้ง เจ็บคอ และเป็นมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
 • อ่อนเพลีย หรือปวดเมื่อยตัว
 • เจ็บหน้าอก
 • หายใจเร็ว หายใจถี่ หายใจลำบาก หอบเหนื่อย
 • ท้องเสีย
 • สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ผู้ที่ได้รับการติดเชื้อบางรายอาจไม่แสดงอาการใดๆ แต่สามารถแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นได้

การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ (Real Time – PCR)
เป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ เก็บตัวอย่างโดยใช้ก้านพลาสติกปลายนุ่มป้ายเยื่อบุในคอ และเนื้อเยื่อหลังโพรงจมูก หรืออาจเก็บตัวอย่างจากส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น หากพบว่าเชื้อลงไปในปอดก็จะนำเสมหะในปอดออกมาตรวจด้วย

การตรวจวิธีนี้จะทำในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้รับมาตรฐานเท่านั้น เพราะต้องระวังการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม

ข้อดี

 • สามารถตรวจจับเชื้อไวรัสในปริมาณน้อยได้
 • เหมาะสำหรับการตรวจวินิจฉัยตั้งแต่ระยะแรกของการเกิดโรค และใช้ติดตามผลการรักษาได้
Our hours

09:00 AM – 17.30 PM
Monday – Saturday

Contact us

Phone: 02 010 1599
Email: labbmg@gmail.com

โปรแกรมตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19

เพราะเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังไม่หายไปไหน
“ตรวจก่อน ป้องกันได้ ลดการแพร่กระจายเชื้อ”
“สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว”

RT-PCR test 2,000 บาท/ท่าน
ให้บริการแบบกลุ่มหรือองค์กร
ขั้นต่ำ 5 ท่านขึ้นไป

รายละเอียดราคาตรวจคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19

ราคานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?
 • ค่าตรวจหาเชื้อ COVID-19 เทคนิค Real Time – PCR แบบ ตรวจที่แลปหรือนอกสถานที่ สำหรับกลุ่ม รับผลภายใน 24-48 ชั่วโมง
 • ค่าใบผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1 ใบ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจนี้

 • ระยะเวลารับบริการประมาณ 3-5 นาที (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้รับบริการ)
 • เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก
 • ระยะเวลารอผลตรวจประมาณ 24-48 ชั่วโมง
 • จัดส่งใบผลตรวจให้ทางอีเมล หรือ LINE หากต้องการให้จัดส่งเป็นเอกสารจะมีค่าส่งเพิ่มเติม หรือ เก็บเงินปลายทาง
 • ผู้ที่มีความเสี่ยง หรือ มีอาการว่าจะติดเชื้อ สามารถเข้ารับบริการได้แต่ต้องแจ้งล่วงหน้า หรือ หากขับรถมาทางแลปมีบริการไปตรวจให้ที่รถ
 • ทางแลปสามารถออกบิลเงินสดให้ได้ รอรับที่แลปได้เลย
 • ชาวต่างชาติสามารถรับบริการได้ โดยต้องมีพาสปอร์ต

ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจ

ผู้ที่เหมาะกับบริการนี้

 • ผู้ที่ใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้ออย่างน้อย 14 วัน
 • ผู้ที่มีอาการเข้าข่ายการติดเชื้อ เช่น มีไข้ รู้สึกหนาว ไอแห้ง เจ็บคอ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตัว เจ็บหน้าอก หายใจเร็ว หายใจถี่ หายใจลำบาก หอบเหนื่อย มีน้ำมูก เป็นต้น
 • ผู้ที่ต้องทำงาน หรือรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 อย่างใกล้ชิด
 • ผู้ที่ทำอาชีพที่ต้องพบปะผู้คนจำนวนมาก

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการ เฉพาะผู้ที่ทำนัดล่วงหน้าเท่านั้น

จำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับประกอบการตรวจหาเชื้อโควิด

ข้อมูลทั่วไป

โควิดไนน์ทีน (COVID-19) เป็นเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้ปอดบวมหรือปอดอักเสบ หากรับการรักษาไม่ทันเวลา อาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

เนื่องจาก COVID-19 ยังไม่มีวิธีรักษาที่เฉพาะเจาะจง จึงมักเน้นไปที่การรักษาตามอาการ และให้ยาต้านไวรัสหลายตัวร่วมกัน รวมถึงการตรวจคัดกรองที่จะทำให้รับการรักษาได้ทันท่วงที

อาการบ่งชี้ของการติดเชื้อ
เมื่อรับเชื้อแล้วจะแสดงอาการภายใน 2-14 วัน ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคน โดยอาการที่แสดงออกมีดังนี้

 • มีไข้ รู้สึกหนาว
 • ไอแห้ง เจ็บคอ และเป็นมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
 • อ่อนเพลีย หรือปวดเมื่อยตัว
 • เจ็บหน้าอก
 • หายใจเร็ว หายใจถี่ หายใจลำบาก หอบเหนื่อย
 • ท้องเสีย
 • สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ผู้ที่ได้รับการติดเชื้อบางรายอาจไม่แสดงอาการใดๆ แต่สามารถแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นได้

การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ (Real Time – PCR)
เป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ เก็บตัวอย่างโดยใช้ก้านพลาสติกปลายนุ่มป้ายเยื่อบุในคอ และเนื้อเยื่อหลังโพรงจมูก หรืออาจเก็บตัวอย่างจากส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น หากพบว่าเชื้อลงไปในปอดก็จะนำเสมหะในปอดออกมาตรวจด้วย

การตรวจวิธีนี้จะทำในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้รับมาตรฐานเท่านั้น เพราะต้องระวังการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม

ข้อดี

 • สามารถตรวจจับเชื้อไวรัสในปริมาณน้อยได้
 • เหมาะสำหรับการตรวจวินิจฉัยตั้งแต่ระยะแรกของการเกิดโรค และใช้ติดตามผลการรักษาได้
Our hours

09:00 AM – 17.30 PM
Monday – Saturday

Contact us

Phone: 02 010 1599
Email: labbmg@gmail.com