โปรแกรมตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19

“ทราบผลภายใน 30 นาที”
“ตรวจก่อน ป้องกันได้ ลดการแพร่กระจายเชื้อ”
“สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว”

ATK test 650 บาท/ท่าน
พร้อมบริการโดยนักเทคนิคการแพทย์
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

รายละเอียดราคาตรวจคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19

ราคานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

 • ตรวจแอนติเจนหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดทดสอบ Antigen Test Kit แบบ Professional Use หรือ แบบ Home Use  สามารถรับบริการตรวจที่แลป หรือ บริการนอกสถานที่ รับผลภายใน 30 นาที
 • ใบรายงานผลตรวจ 1 ใบ/ท่าน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจนี้

 • การตรวจวิธีนี้จะทำได้หลังมีอาการป่วย 5-7 วัน หรือได้รับเชื้อมาแล้ว 10-14 วัน ถึงจะได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ เพราะหากเชื้อไวรัสมีปริมาณน้อยอาจทำให้ตรวจไม่พบเชื้อ
 • ระยะเวลารับบริการประมาณ 5-10 นาที (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้รับบริการ)
 • เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก
 • ระยะเวลารอผลตรวจประมาณ 30 นาที
 • จัดส่งใบผลตรวจให้ทาง Email เป็นช่องทางแรก และส่งผลตัวจริงพร้อมใบเสร็จทาง EMS ภานใน 1-2 สัปดาห์ 
 • ผู้ที่มีความเสี่ยง หรือ มีอาการว่าจะติดเชื้อ สามารถเข้ารับบริการได้แต่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า
 • กรณีตรวจแล้วผลเป็นบวก ควรตรวจด้วยวิธี Real Time – PCR เพื่อยื่นยันผล
 • ชาวต่างชาติสามารถรับบริการได้ โดยต้องมีพาสปอร์ต

ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจ

 • การใช้ชุดตรวจแอนติเจน (Antigen Test Kit) เป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น เหมาะสำหรับผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ
 • ควรตรวจหาเชื้อหลังได้รับเชื้อภายใน 5-14 วัน จึงจะสามารถพบเชื้อได้ และให้ผลที่ค่อนข้างแม่นยำ หากตรวจหลังรักษาหาย หรือตรวจในระยะที่เชื้อไวรัสยังไม่มากพอ ก็อาจไม่พบเชื้อ จึงยังไม่ใช่ผลตรวจที่แน่นอน

ผู้ที่เหมาะกับบริการนี้

 • ผู้ที่ต้องการทราบว่าตนเองติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่ ทั้งที่แสดงอาการ และยังไม่แสดงอาการ

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการ สำหรับผู้ที่ทำนัดล่วงหน้าเท่านั้น

จองนัดหมายล่วงหน้า

จำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับประกอบการตรวจหาเชื้อโควิด

ข้อมูลทั่วไป

การตรวจแอนติเจน⠀(Antigen Test) เป็นการเก็บตัวอย่างบริเวณ ลำคอ และหลังโพรงจมูก โดยใช้อุปกรณ์ทดสอบเพื่อตรวจหาเชื้อที่ก่อโรค COVID-19 (SARS-CoV-2) อย่างไรก็ตาม การตรวจแอนติเจนเป็นการตรวจเบื้องต้นเท่านั้น จึงควรตรวจด้วยวิธี Real Time – PCR ร่วมด้วยเพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำขึ้น

ข้อดี

 • รู้ผลเร็ว เพราะประมวลผลจากได้จากตลับทดสอบ ไม่ต้องตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

ข้อจำกัด

 • ปัจจุบันยังไม่สามารถใช้ผลตรวจในการเดินทางไปต่างประเทศได้ สำหรับการเดินทางในประเทศ ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ จึงควรตรวจสอบข้อมูลการเดินทาง

การตรวจแอนติเจน (Antigen Test) ต่างจากการตรวจแอนติบอดี้ (Antibody Test) อย่างไร?
การตรวจแอนติเจน เป็นการตรวจหาส่วนประกอบของเชื้อก่อโรค COVID-19 สามารถตรวจพบในระยะที่เชื้อมีปริมาณมาก ส่วนการตรวจแอนติบอดี้ เป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันโรค COVID-19 จะตรวจพบในระยะที่เชื้อมีปริมาณลดลงแล้ว

วิธีอ่านผลตรวจ

 • หากมีแถบปรากฏขึ้นทั้ง 2 แถบ คือ แถบทดสอบ (T) และแถบควบคุม (C) หมายความว่า ผลบวก (Positive) หรือติดเชื้อ
 • หากไม่มีแถบอื่นปรากฏอีกนอกจากแถบควบคุม (C) หมายความว่า ผลลบ (Negative) หรือไม่ติดเชื้อ

รู้ผลตรวจแล้วทำอย่างไร?

 • ได้ผลบวก
  • ติดต่อหน่วยบริการใกล้บ้าน เพื่อรับคำแนะนำและส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรักษา
  • แยกกักตัวเอง แจ้งผู้ใกล้ชิดเพื่อประเมินความเสี่ยงและตรวจหาเชื้อต่อไป
 • ได้ผลลบ
  • หากมีความเสี่ยงสูง ให้ตรวจซ้ำอีกครั้งภายใน 3-5 วัน หรือเมื่อมีอาการ
  • ควรแยกตัวเองออกจากผู้อื่นระหว่างรอตรวจช้ำ เพราะการตรวจเพียงครั้งเดียวยังไม่สามารถสรุปได้ว่าไม่ติดเชื้อจริง
Our hours

09:00 AM – 17.30 PM
Monday – Saturday

Contact us

Phone: 02 010 1599
Email: labbmg@gmail.com

โปรแกรมตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19

“ทราบผลภายใน 30 นาที”
“ตรวจก่อน ป้องกันได้ ลดการแพร่กระจายเชื้อ”
“สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว”

ATK test 650 บาท/ท่าน
พร้อมบริการโดยนักเทคนิคการแพทย์
ที่ได้รับมาตรฐาน

รายละเอียดราคาตรวจคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19

ราคานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?
 • ค่าตรวจแอนติเจนหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดทดสอบ Antigen Test Kit Professional Use และ Home Use  แบบตรวจที่แลป หรือ นอกสถานที่ รับผลภายใน 30 นาที
 • ค่าใบผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1 ใบ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจนี้

 • การตรวจวิธีนี้จะทำได้หลังมีอาการป่วย 5-7 วัน หรือได้รับเชื้อมาแล้ว 10-14 วัน ถึงจะได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ เพราะหากเชื้อไวรัสมีปริมาณน้อยอาจทำให้ตรวจไม่พบเชื้อ
 • ระยะเวลารับบริการประมาณ 5-10 นาที (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้รับบริการ)
 • เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก
 • ระยะเวลารอผลตรวจประมาณ 30 นาที
 • จัดส่งใบผลตรวจให้ทาง Email หากต้องการให้จัดส่งเป็นเอกสารจะมีค่าส่งเพิ่มเติม หรือ เก็บเงินปลายทาง
 • ผู้ที่มีความเสี่ยง หรือ มีอาการว่าจะติดเชื้อ สามารถเข้ารับบริการได้แต่ต้องแจ้งล่วงหน้า หรือ หากขับรถมาทางแลปมีบริการไปตรวจให้ที่รถ
 • กรณีตรวจแล้วผลเป็นบวกพบเชื้อ ควรตรวจแบบ Real Time – PCR ซ้ำ
 • ทางแลปสามารถออกบิลเงินสดให้ได้ รอรับที่แลปได้เลย
 • ชาวต่างชาติสามารถรับบริการได้ โดยต้องมีพาสปอร์ต

ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจ

 • การใช้ชุดตรวจแอนติเจน (Antigen Test Kit) เป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น เหมาะสำหรับผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ
 • ควรตรวจหาเชื้อหลังได้รับเชื้อภายใน 5-14 วัน จึงจะสามารถพบเชื้อได้ และให้ผลที่ค่อนข้างแม่นยำ หากตรวจหลังรักษาหาย หรือตรวจในระยะที่เชื้อไวรัสยังไม่มากพอ ก็อาจไม่พบเชื้อ จึงยังไม่ใช่ผลตรวจที่แน่นอน

ผู้ที่เหมาะกับบริการนี้

 • ผู้ที่ต้องการทราบว่าตนเองติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่ ทั้งที่แสดงอาการ และยังไม่แสดงอาการ

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการ สำหรับผู้ที่ทำนัดล่วงหน้าเท่านั้น

จำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับประกอบการตรวจหาเชื้อโควิด

ข้อมูลทั่วไป

การตรวจแอนติเจน⠀(Antigen Test) เป็นการเก็บตัวอย่างบริเวณ ลำคอ และหลังโพรงจมูก โดยใช้อุปกรณ์ทดสอบเพื่อตรวจหาเชื้อที่ก่อโรค COVID-19 (SARS-CoV-2) อย่างไรก็ตาม การตรวจแอนติเจนเป็นการตรวจเบื้องต้นเท่านั้น จึงควรตรวจด้วยวิธี Real Time – PCR ร่วมด้วยเพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำขึ้น

ข้อดี

 • รู้ผลเร็ว เพราะประมวลผลจากได้จากตลับทดสอบ ไม่ต้องตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

ข้อจำกัด

 • ปัจจุบันยังไม่สามารถใช้ผลตรวจในการเดินทางไปต่างประเทศได้ สำหรับการเดินทางในประเทศ ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ จึงควรตรวจสอบข้อมูลการเดินทาง

การตรวจแอนติเจน (Antigen Test) ต่างจากการตรวจแอนติบอดี้ (Antibody Test) อย่างไร?
การตรวจแอนติเจน เป็นการตรวจหาส่วนประกอบของเชื้อก่อโรค COVID-19 สามารถตรวจพบในระยะที่เชื้อมีปริมาณมาก ส่วนการตรวจแอนติบอดี้ เป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันโรค COVID-19 จะตรวจพบในระยะที่เชื้อมีปริมาณลดลงแล้ว

วิธีอ่านผลตรวจ

 • หากมีแถบปรากฏขึ้นทั้ง 2 แถบ คือ แถบทดสอบ (T) และแถบควบคุม (C) หมายความว่า ผลบวก (Positive) หรือติดเชื้อ
 • หากไม่มีแถบอื่นปรากฏอีกนอกจากแถบควบคุม (C) หมายความว่า ผลลบ (Negative) หรือไม่ติดเชื้อ

รู้ผลตรวจแล้วทำอย่างไร?

 • ได้ผลบวก
  • ติดต่อหน่วยบริการใกล้บ้าน เพื่อรับคำแนะนำและส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรักษา
  • แยกกักตัวเอง แจ้งผู้ใกล้ชิดเพื่อประเมินความเสี่ยงและตรวจหาเชื้อต่อไป
 • ได้ผลลบ
  • หากมีความเสี่ยงสูง ให้ตรวจซ้ำอีกครั้งภายใน 3-5 วัน หรือเมื่อมีอาการ
  • ควรแยกตัวเองออกจากผู้อื่นระหว่างรอตรวจช้ำ เพราะการตรวจเพียงครั้งเดียวยังไม่สามารถสรุปได้ว่าไม่ติดเชื้อจริง
Our hours

09:00 AM – 17.30 PM
Monday – Saturday

Contact us

Phone: 02 010 1599
Email: labbmg@gmail.com